Povrchové čerpadlá

Čerpadlá » Povrchové čerpadlá

Povrchové čerpadlá

• patria do skupiny čerpadiel slúžiacich na čerpanie vody zo studní, vrtov a nádrží.
• čerpadlá vhodné na čerpanie vody z narážaných studní
• vzhľadom na fyzikálne zákony je schopnosť čerpadiel čerpať vodu z max. hĺbky do 8m.
• čerpadla musia byť chránené proti chodu bez vody (chod na sucho)
• rozdeľujeme ich na: samonasávacie a odstredivé

Samonasávacie čerpadla svojou konštrukciou umožňujú nasať vodný stĺpec aj vtedy, keď nie je zavodnené celé sacie potrubie. Stačí zavodniť hydraulickú časť čerpadla.

Odstredivé čerpadla nemajú samonasávaciu schopnosť a preto musí byť zavodnené a odvzdušnené celé sacie potrubie aj s hydraulickou časťou čerpadla. Vyrábajú sa v horizontálnom, alebo vertikálnom prevedení.

 

VÝHODY povrchových čerpadiel
• čerpadlá vhodné na čerpanie vody z narážaných studní
• nižšia obstarávacia cena

NEVÝHODY povrchových čerpadiel
• obmedzená použiteľnosť vzhľadom na max. saciu hĺbku 8m
• vyššia hlučnosť
• vyššia spotreba elektrickej energie (nižšia účinnosť)
• nutnosť chrániť čerpadla proti chodu bez vody (chod na sucho)

 

NAJPREDÁVANEJŠIE  POVRCHOVÉ ČERPADLÁ