Čistenie studne - narážanej

Studne » Narážané studne » Čistenie studne - narážanej

Čistenie a odpieskovanie narážanej studne sa musí vykonať u každej novo narazenej studne. Odpieskovanie studne je proces, pri ktorom sa snažíme odstrániť piesok a všetky drobné mechanické čiastočky zo studne. Odpieskovaním sa v okolí perforácie odstráni piesok a všetky voľné čiastočky, čo umožní vode rýchlejšie prúdiť do studne.

Na odpieskovanie a čistenie používame špeciálne sacie čerpadlo s veľkým výkonom. Počas odpieskovania dochádza k prudkému zvyšovaniu a znižovaniu čerpaného množstva vody zo studne, čo spôsobuje dynamické zmeny v priestore okolo perforácie, postupné uvoľňovanie a vyplavovanie piesku.

Počas dočerpávania studne sa meria množstvo piesku v odčerpanej vode. Celý proces odpieskovania a čistenia sa pohybuje v rozpätí troch až štyroch hodín. Odpieskovanie studne môže byť neúspešné, ak pri budovaní studne sa nachádzala vrstva veľmi jemných pieskov (tzv. tekuté piesky) v okolí perforácie. Ani niekoľkonásobným odčerpávaním sa nedá v takejto vrstve vytvoriť prirodzený filter, ktorý by zabránil vnikaniu piesku do studne.

Pri čerpaní je zistené maximálne množstvo vody(maximálny prietok), ktoré je možné zo studne odoberať. Maximálne množstvo je údaj, podľa ktorého vyberáme výkon čerpadla. Počas prevádzky sa maximálne množstvo nesmie prekračovať, lebo studňa začne pieskovať a zníži sa jej životnosť.