Čistenie studne - vŕtanej

Studne » Vŕtané studne » Čistenie studne - vŕtanej

Ponúkame Vám čistenie a odpieskovanie vŕtaných studní (plastová alebo oceľová rúra Ø150 - 300mm )

Odpieskovanie vŕtanej studne sa musí vykonať u každej novo vyvŕtanej studne. Vyčistenie a prečerpanie doporučujeme u studní u ktorých došlo k zaplaveniu alebo inému znečisteniu studne. Odpieskovanie studne je proces pri ktorom sa snažíme odstrániť piesok a všetky mechanické čiastočky zo studne. Odpieskovaním sa v okolí perforácie odstráni piesok a všetky voľné čiastočky, čo umožní vode rýchlejšie prúdiť do studne.

Na odpieskovanie a čistenie používame špeciálne ponorné čerpadlo s veľkým výkonom. Odpieskovavať začíname postupným zvyšovaním čerpaného množstva vody až na maximum. Po dosiahnutí maximálneho množstva sa čerpadlo prepne do režimu kedy dochádza k prudkému zvyšovaniu a znižovaniu čerpaného množstva vody zo studne čo spôsobuje dynamické zmeny v priestore okolo perforácie, postupné uvoľňovanie a vyplavovanie piesku.

Po odpieskovaní dochádza k postupnému znižovaniu čerpaného množstva vody až na množstvo ktoré bude možné čerpať zo studne. Počas dočerpávania studne sa meria množstvo piesku v odčerpanej vode . Celý proces odpieskovania a čistenia sa pohybuje v rozpätí troch až štyroch hodín. Odpieskovanie studne môže byť neúspešné ak pri budovaní studne sa nachádzala vrstva veľmi jemných pieskov (tzv. tekuté piesky) v okolí perforácie. Ani niekoľkonásobným odčerpávaním sa nedá v takejto vrstve vytvoriť prirodzený filter ktorý by zabránil vnikaniu piesku do studne. Po odpieskovaní studne doporučujeme studňu dezinfikovať a vrch uzavrieť krytom ktorý zabráni vnikaniu nečistôt do studne. Pri čerpaní je zistené maximálne množstvo vody ktoré je možné zo studne odoberať. Maximálne množstvo je údaj podľa ktorého vyberáme výkon čerpadla.

Počas prevádzky sa maximálne množstvo nesmie prekračovať lebo studňa začne pieskovať a zníži sa jej životnosť.